Privacyverklaring

deseinpost.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
deseinpost.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van deseinpost.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan deseinpost.com verstrekt. deseinpost.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw naam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom deseinpost.com gegevens nodig heeft
deseinpost.com verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (e-mail of post) en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om onze dienstverlening uit te voeren. Alleen de medewerkers van deseinpost.com kunnen bij uw gegevens.

Hoe lang deseinpost.com gegevens bewaart
deseinpost.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Delen met anderen
deseinpost.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
deseinpost.com maakt gebruik van Google en Strato voor het uitvoeren van bezoekmetingen op onze website. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van websitebezoek om zo de effectiviteit van de website inzichtelijk te maken.

Social Media en externe platforms
Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van externe platforms als Facebook en LinkedIn. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek correctie of verwijdering sturen naar deseinpost.com ; info@deseinpost.com. Elly Bos zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Persoonsgegevens beveiligen
deseinpost.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Elly Bos tel: 0594-507077/ info@deseinpost.com